2017

Rozstrzygnięcie konkursu - podnoszenie kompetencji z zakresu zdrowia

Rozstrzygnięcie konkursu dot. realizacji zadania:
Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia        
 
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 6153/17/VII/P z 15 maja 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania: Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia w kwocie 10.000 zł brutto Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Wojewódzki.