Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

2016

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności dzieci z mpd

Rozstrzygnięcie konkursu dot. poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni


Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5177/16/VII/P z 11 października 2016 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni w kwocie 17.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.