2017

Punkt dystrybucji żywności świeżej "Za stołem" przy ulicy Lotników 86Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciePrezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7243/17/VII/R z dnia 27.12.2017 r. przyznał dotację w kwocie 9 850,00 PLN - Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224076. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Punkt dystrybucji żywności świeżej „Za stołem” przy ulicy Lotników 86 obejmuje termin realizacji zadania od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r.

ikona