2016

prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2017 roku

Prezydent Miasta Gdyni

 

Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 5502/16/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 8 listopada 2016 roku

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2017 roku

 

wybrano ofertę

 

 Stowarzyszenia OVUM

 

Wysokość dotacji na realizację w/w zadania

60.000,00 zł brutto 

  • ikonaOpublikowano: 21.12.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.12.2016 11:46
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona