2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”
Tytuł zadania: „Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Liczba punktów: 75,16
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4884/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 536 103,00 PLN

ikona