2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”
Tytuł zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja L’Arche, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
Liczba punktów: 79,34
Miejsce w rankingu: 1
 
Nazwa zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”
Tytuł zadania: „Samodzielność 2022”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Liczba punktów: 77,34
Miejsce w rankingu: 2
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4682/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2022 r.:

  1. Fundacja L’Arche, tytuł zleconego zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia”; przyznana kwota dotacji na 2022 r.: 354 875,00 PLN .
  2. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, tytuł zleconego zadania: „Samodzielność 2022”; przyznana kwota dotacji na 2022 r.: 342 200,00 PLN .

  • ikonaOpublikowano: 28.01.2022 15:02
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.01.2022 15:02
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona